1.6. Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta

U mikroklimatske uvjete ubrajaju se:
-stanje zraka uvjetovano temperaturom
-vlažnost zraka
-kretanje zraka (strujanje)
-toplinsko zračenje.

Većina ljudi najbolje se osjeća pri temperaturi između 18 do 22 °C, relativnoj vlazi od 50 % i brzini strujanja zraka od 0,2 do 0,3 m u sekundi.

Zaštitne mjere provode se:

  •  izoliranjem izvora toplinskog zračenja
  • pravilnim instaliranjem toplinskih uređaja
  • postavljanjem zaštitnih zidova, zaklona ili branika
  • uporabom klimatizacijskih uređaja u radnim prostorima
  • automatizacijom radnih procesa
  • uporabom osobnih zaštitnih sredstava.