1.4. Opasnost od buke i vibracije

Buka je definirana kao svaki nepoželjan  zvuk.

Decibel (dB) je jedinica kojom se izražava snaga buke pri određenoj frekvenciji (1000 Hz). Pri 35 dB buka je sasvim bezopasna; pri 65 dB ima samo psihološko  jelovanje;
pri 90 dB buka još značajno ne ugrožava organ sluha te se smatra gornjom dopuštenom granicom; 120 dB je tzv. granica nelagodnosti; a 140 dB je tzv. prag ili granica  boli, tj. takvoj buci čovjek ne smije biti izložen niti kratkotrajno.