1.3. Opasnosti od nekih lakozapaljivih i eksplozivnih tvari koje se često susreću u domaćinstvu

I. Zemni plin

Lakši je od zraka i širi se u vis. Osim što je zapaljiv, zemni plin ima narkotička svojstva, a dodaju mu se aditivi kako bi se mogao osjetiti mirisom.

II. Ukapljeni naftni plin (propan, butan i njihove smjese)

Teži je od zraka, spušta se na pod i ide u niže etaže. Boce s plinom ne smije se postavljati u podrume, prolaze, ulaze ili stubišta. Prilikom zagrijavanja ukapljeni
naftni plin se naglo širi, tako da se već u određenim okolnostima kod 70 °C može računati s eksplozijom boca. Zato boce treba čuvati od zagrijavanja i izravnog izlaganja suncu.  Smiju se postaviti izvan zone toplinskog djelovanja peći i ostalih grijaćih tijela na udaljenosti od najmanje 1,5 m od izvora topline.

III. Sprejevi

Po oznakama upozorenja na sprejevima vidi se da pretežno sadrže zapaljive tvari. Pozor je potreban prigodom uporabe u blizini otvorene vatre i toplog svjetla.

IV. Zapaljive (gorive) tekućine

Čak i prazne posude i spremnici zapaljivih tekućina mogu još uvijek sadržavati zapaljive pare. Pazite: prijeti opasnost od  eksplozije! Ako se ovakve posude zavaruju, mjesto popravka mora se okrenuti prema gore, a posuda se mora napuniti s vodom do neposredno ispod mjesta zavarivanja. Velike spremnike (tankove, kotlove) u te
svrhe treba napuniti inertnim plinom, vodom ili vodenom parom. Lož-ulje smije se skladištiti samo u za to predviđene posude (zatvorive kante, kanistre, bačve) na  samo za to dopuštenim mjestima, a nikako u prolazima, stubištima, hodnicima i tavanskim prostorima. Skladištenje zapaljivih tekućina u stanu je dozvoljeno u  ograničenim količinama, propisanoj ambalaži i u dobro provjetrenim prostorijama, dalje od utjecaja izvora topline. Paljenje krutih gorivih tvari dodavanjem zapaljivih tekućina opasno je po život zbog opasnosti od probojnog plamena i eksplozije. Tako smrću mogu završiti čak i pokušaji bržeg potpaljivanja trešće na roštilju pomoću benzina. Mnoga u domaćinstvu upotrebljavana sredstva za čišćenje su zapaljiva. Obratite stoga posebnu pozornost oznakama na pakiranju!