9. BONTON I POSLOVNA KOMUNIKACIJA U UGOSTITELJSTVU

Pravila poslovnog bontona u ugostiteljstvu

Tehnike uspješne komunikacije s gostima

Osnove poslovne komunikacije:
 formalna i neformalna
 verbalna i neverbalna
 jednosmjerna i dvosmjerna
 nadolje, nagore i lateralna
 posredna ineposredna.

Formalna komunikacija je isplanirana komunikacija, službena je u odnosu na tvrtku, odvija se u utvrđenoj normi i ima podršku ili se bazira na odlukama rukovodstva.
Neformalna komunikacija je sve ostalo (ćaskanje uz kavicu, tračevi).

Verbalna komunikacija:
 govorom
 čitanje
 pisanjem

Neverbalna komunikacija:
 komunikacija bez riječi
 namjernainenamjerna
 izražava emocije, stavove, osobineličnosti, poticanje
 vezana je uz kulture

Verbalne poruke većinom djeluju na razumski dio sugovornika, a neverbalne na osjećajni.
Dojam u komunikaciji ovisi o:
-riječima – 7% – verbalno
-tonalitetu – 38% – neverbalno
-fiziologiji – 55% – neverbalno

Preko 90% komunikacije je neverbalno!

Kako naučiti dobru komunikaciju?

Neverbalnu:
1. naučite čitati znakove tijela
2. kontrolirajte svoje znakove tijela.

Verbalnu:
 čarobne riječi.

Neverbalni znakovi uključuju:
 izraze lica
 ton glasa
 geste
 položaj tijela ilipokret
 dodir
 pogled.

Što govore kontakt očima i pogled?
Vrlo moćni neverbalni znakovi:
 širom otvorene oči i proširene zjenice sviđanje
 stisnute oči ljutnja zlenamjere
 smještaj i duljina pogleda ukazuju na interes i emocije i pomaže nam u usklađivanju komunikacije s drugom osobom
 skrivanje pogleda – često je znak neiskrenosti, ali može biti i znak

neugode.
Ostali oblici komunikacije:
Jednosmjerna komunikacija je ona komunikacija gdje poruke idu samo u jednom smjeru i ne ostavlja se mnogo mjesta primatelju da reagira.
Dvosmjerna komunikacija je takav oblik u kome se omogućava i čak ohrabruje odgovor i reakcija primatelja.
“Nadolje” komunikacija ide od rukovoditelja k nižim nivoima kompanije.

Dijeli se na:
-instrukcije
-logičko obrazlaganje posla
-tumačenje politike i metodarada
-povratnu vezu isugeriranje.

“Nagore” komunikacija se usmjerava od baze (zaposlenih) k menadžmentu, tj. od nižih nivoa ka višima. To je učešće zaposlenika u procesu.
Lateralna komunikacija se odvija na istom nivou, tj. horizontalno. To je komunikacija osoba na istom hijerarhijskom nivou.

Posredna komunikacija je ona u kojoj pošiljatelj i primatelj poruke nisu u direktnom kontaktu, već između njih postoji posrednik.
Neposredna komunikacija je kada nema posrednika već se komunikacijski kontakt ostvaruje neposredno.
Briga o gostu središnja je usluga turizma i ugostiteljstva, koja istodobno prodaje proizvod i samu sebe. Konobari, barmeni, somelijeri, flamberi predstavljaju onaj dio osoblja koji je stalno
u neposrednoj komunikaciji s gostom. Njihova je uloga usmjerena na stvaranje pozitivnog ozračja i na zadovoljavanje onih želja koje gost ima, a tiču konzumacije hrane i pića. Važne osobne i profesionalne kompetencije kod navedenih zanimanja odnose se na psihomotoričke i komunikacijske vještine, za što je potrebno sljedeće:
-poznavanje potreba i želja potencijalnih gostiju
-znanje stranih jezika
-poznavanje standarada kvalitete
-znanje o organizaciji poslovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva
-znanje o različitim kulturama i mogućim potrebama njihovih pripadnika
-znanje poslovnog dopisivanja i komuniciranja.

Poslovni bonton
Bonton je skup dogovorenih normi uljudnog ponašanja. Temeljno je pravilo lijepog ponašanja: ne čini drugome ono što nebi želio da tebi drugi čine, i ponašaj se prema drugome tako
kako želiš da se drugi ponaša prema tebi.
Dobro ponašanje veliko je umijeće i pola uspjeha u životu. Pojednostavljeno: bonton je skup pravila za ponašanje u društvu.

Što je poslovni bonton?
 dobri odnosinaposlu
 lijep i poslovan izgled
 sukobi i kriznesituacije
-zadobivanje povjerenja rukovodioca, kolega, domaćih i stranih poslovnih partnera
-ponašanje u liftu, hodniku, na radnom mjestu, poslovnim ručkovima
-komunikacija telefonom i drugim sredstvima komunikacije
-način predstavljanja, pozdravljanja i oslovljavanja drugih

Ponašanje poslovnog čovjeka
Poslovni čovjek nikad:
-ne koristi nepristojne ili pogrdne riječi
-ne dozvoljava da ga poslovni suradnik ili bilo tko drugi isprovocira
-ne povisuje ton u telefonskom ili direktnom razgovoru
-ne doručkuje za radnim stolom
-ne pije alkoholnapića
-ne ogovara suradnike ni kolege.

Poslovni čovjek je uvijek:
-poslovan, kreativan,dostojanstven
-komunikativan na sebi svojstven način
-vedar i radnoraspoložen
-fizički svjež iodmoran
-uredan, lijepo odjeven, ugodnog izgleda

Standardi ženske poslovne djelatnosti:
nije dozvoljeno nositi:
 provokativnu odjeću (dekoltiran izrez, “vrtoglave” potpetice, prekratka suknja, provokativne čarape)
 napadni make-up
 pregršt nakita

poželjno je da:
 odjeća prekriva ramena; suknje su ispod koljena
 potpetice umjerene visine (do 5 cm); zatvorena obuća
 uredna frizura, neprenapadna
 make up je u skladu s odjećom i prilikom te djeluje prirodno
 nakit je usklađen s odjećom
 “manje je više”

“Ako je žena loše obučena, primijetit ćete odjeću, ali ako je besprijekorno obučena – primijetit ćete ženu.” – Coco Chanel

Nekoliko značajnih činjenica vezano za međusobno predstavljanje:
 Kada se sami predstavljate, kažite svoje ime i prezime, ali ne profesiju ili položaj.
 Kad god u društvu muškaraca i žena nekoga nekome predstavljate, muškarac koji sjedi mora ustati.
 Žene ne moraju ustati kad im se predstavlja muškarce, ali mlade žene i djevojke trebaju ustati kad ih se predstavlja starijim ženama.
 Osoba višeg ranga oslovljava osobu nižeg ranga s „ti“ jednako kao starija osoba mlađu – neovisno o spolu. Osobe višeg ranga će ponuditi osobi nižega da prijeđu na „ti”.
 Domaćin mora paziti da upozna goste jedne s drugima.
 Pozdravljanje žena riječju „gospođica” više nije u skladu s vremenom.
 Nepristojno je prisluškivati druge.
 Ako pri službenom posjetu prvi pružimo ruku, napravili smo pogrešku. Poželjno je održavati kontakt očima.