7. OSNOVE UGOSTITELJSKOG POSLUŽIVANJA

Prostorije i oprema ugostiteljskih objekata

Prostorije u ugostiteljskim objekti ma (glavne i sporedne):
Prostorije u kojima se poslužuje:

  • aperitiv bar
  • blagovaonica
  • banketna dvorana
  • salon
  • terasa

Pomoćne prostorije:

  • konobarska pripremnica
  • garderobe za goste
  • sanitarne prostorije restorana

Prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, ugostiteljskim objektima se smatraju ugostiteljske jedinice koje u poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čine cjelinu ili koje u sklopu šire građevinske cjeline
imaju izdvojeni prostor i potrebitu funkcionalnost.
Vrste ugostiteljskih objekata određuju se prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u njima pretežno pružaju.
Razlikuju se dvije osnovne skupine ugostiteljskihobjekata:

  • ugostiteljski objekti za smještaj: hoteli, moteli, aparthoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, kampovi, sobe i kuće za iznajmljivanje, odmarališta, planinarski i lovačkidomovi
  • ugostiteljski objekti za prehranu i točenje pića: restorani, gostionice, zdravljaci, zalogajnice, pečenjarnice, slastičarnice, bistroi, pizzerije, bifei, krčme, konobe, klijeti, kavane, kantine, pripremnice obroka i barovi.

Gosti
Gosti danas postavljaju raznovrsne zahtjeve, koji uvjetuju potrebu specijalizacije u ugostiteljstvu, odnosno prilagođavanje raznolikosti potražnje. U svim ugostiteljskim objektima moraju se poštovati određene norme ponašanja prema gostima te se nuditi određene vrste usluga. Zakon propisuje da za obavljanje ugostiteljske djelatnosti trebaju biti ispunjeni minimalni uvjeti u pogledu usluga, uređenja i opreme ugostiteljskih
objekata, kao i zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu.

Restorani
Ovisno o organizaciji rada i načinima posluživanja, mogu biti specijalizirani, klasičnog ili suvremenog tipa. U klasičnim restoranima goste poslužuje poslužno osoblje, a u suvremenima se gost poslužuje sam ili djelomično sam. Specijalizirani restorani su poznati po posebnoj ponudi jela uz koja poslužuju i ostala standardna jela, npr. riblji i lovački restoran. Pružaju usluge hrane, pića i napitaka na komercijalnoj bazi u za to
uređenim prostorima, kao što su blagovaonica ili sala, banketna dvorana, salon i terasa.
Jela se pripremaju u kuhinji s pomoćnim prostorima koja je odvojena od blagovaonice konobarskom pripremnicom. U sklopu konobarske
pripremnice nalazi se točionica zatvorenogtipai praonicabijelogsuđa. Da bisegost ugodnoosjećaou restoranu, vodi se računa o uređenju ambijenta koji treba biti privlačan, topao, izvoran, i o atmosferi koja treba biti ugodna, intimna, a čine je sami gosti i osoblje koje poslužuje.

Aperitiv bar 
Aperitiv bar je najčešće smješten u predvorju klasičnog restorana ili u restoranskoj blagovaonici. U njemu se prvenstveno poslužuju aperitivi, apetisani, pića koja su gosti konzumirali za vrijeme ručka ili večere i dižestivi. Aperitivi su pića koja se poslužuju prije jela, a dižestivi su
pića koja se poslužuju nakon jela. U apetisane se ubrajaju čips, kikiriki, masline, indijske oraščiće, lješnjake, bademe i sl.

Blagovaonica
Blagovaonica ili sala je veća prostorija restorana u kojoj se gosti poslužuju jelima, pićima i napicima. Odlikuje se udobnošću, funkcionalnom i estetski uređenom opremom i tehničkim sredstvima koja omogućuju brzo i kvalitetno posluživanje. Udobnosti gostiju koji blaguju obroke u blagovaonici pridonosi temperatura koja mora biti između 18 i 22 °C, ovisno o kategoriji restorana, rasvjeta koja se može podešavati, tiho i stručno posluživanje kao i ugodna glazba s pianina. Kapacitet blagovaone mjeri se prema broju sjedala. Jedno sjedalo ne bi trebalo biti na prostoru manjem od 1,3 m². Veličina blagovaone treba biti usklađena s kapacitetom kuhinjskog odjela. Može se koristiti i u druge svrhe – za sastanke, različite skupove, konferencije i dr.

Banketna dvorana
Banketne dvorana su različitih veličina, oblika i svaka sa svojim nazivom – smaragdna, kristalna, zlatna i sl.. U njima se organiziraju svečani ručkovi, večere, hladni i topli bifei, koktel parti, plesovi, modne revije, simpoziji, konferencije i drugi slični događaji. Ima svoje prateće prostore – ulaz izvana, predvorje, garderobu i sanitarne prostore. Može se i pregrađivati prema potrebi.

Salon
Saloni su luksuzno opremljne prostorije po kojoj često puta dobivaju nazive. Namijenjeni su za različite prigode – svečane ručkove, večere, koktel parti, sastanke i sl. i za određen broj uzvanika.

Terasa
Vrlo su popularne u ljetnim mjesecima, osobito ako su smještene na atraktivnim mjestima. Moraju udovoljavati propisanim higijenskim i tehničkim uvjetima za te poslužne prostore. Manje terase namjenjene su za posluživanje pića i napitaka, a veće, u sklopu restorana, za posluživanje obroka, u večernjim satima za ples i sl.. Obično su natkrivene, a zimi se mogu zatvoriti staklenim stjenama i služe kao zimski vrtovi.

Pomoćne prostorije
Konobarska pripremnica
Smještena je između kuhinje i poslužnih odjela. Veličinom i opremljenošću mora odgovarati kapacitetu poslužnih odjela. Od kuhinje je najčešće odvojena toplim ili neutralnim stolovima (vrsta metalnih ormara s kliznim vratima koji mogu biti grijani ili neutralni), a od poslužnih odjela
dvostrukim njihajućim vratima ili vratima na foto ćelije.
Oglasna ploča u konobarskoj pripremnici nam služi kao plan rada U konobarskoj pripremnici nalazi se sav inventar za posluživanje jela, pića i
napitaka i tu se obavljaju svi pripremni radovi prije posluživanja. U klasičnim restoranima u sklopu konobarske pripremnice nalazi se
točionica pića zatvorenog tipa s priručnim skladištem i funkcijski je povezana s praonicom bijelog suđa. Konobarska pripremnica treba biti
uredna, svaka stvar treba imati svoje mjesto. U konobarskoj pripremnici se vrši odvajanje korisnog otpada – otpad koji se može reciklirati (staklo, plastika itd) u ugostiteljstvu što je od velike važnost za očuvanje okoliša.

Garderobe za goste
Garderoba za goste odvojena je od garderobe za osoblje. Smještena je u predvorju restorana, a njena veličina ovisi o broju sjedala u restoranu. Tu se čuvaju gostove stvari dok on blaguje jela i pića . Sanitarne prostorije restorana Restorani moraju imati uređene i opremljene sanitarne prostore koji moraju biti uredni, čisti i dezinficirani. Ugostitelj je dužan organizirati održavanje sanitarnih prostora, a nadzor se provodi korištenjem nadzornog lista o održavaju zahoda (vodi se u sanitarnim prostorima kako bi se  državala stalna čistoća i higijena). Broj zahoda mora biti srazmjeran veličini – kapacitetu poslužnih odjela.