6.1.14. Apricot

Alkoholno pice koje se dobije kombinacijom brendija i marelica, uz dodatak šećera.  U Europi, pod ovim nazivom se podrazumijevaju samo pića pri čijoj se proizvodnji koristi propisana količina voća, a sadržaj alkohola im je od 20% do 25% U SAD termin Apricot Brandy odnosi se na
aromatizirani brendi, koji mora biti baziran na brendiju od grožđa, alkoholnog sadržaja 35%.