6. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA


Ministarstvo poljoprivede, ribarstva i regionalnog razvoja donijelo je pravilnik koji kaže:
Definicija jakih alkoholnih pića
Jaka alkoholna pića u smislu ovoga Pravilnika su alkoholna pića:
namijenjena za ljudsku potrošnju koja imaju posebna senzorska svojstva koja sadrže minimalno 15% volumena alkohola koja su proizvedena: (i) ili izravno: destilacijom, s ili bez dodavanja aroma, prirodno prevrelih sirovina poljoprivrednog podrijetla, i/ili maceracijom ili sličnom preradom bilja u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla i/ili u destilatima poljoprivrednog podrijetla, i/ili u jakim alkoholnim pićima u smislu ovoga Pravilnika, i/ili dodavanjem aroma, šećera ili drugih sladila sadržanih u Prilogu 1. točki 3. ovoga Pravilnika i/ili drugih poljoprivrednih proizvoda i/ili prehrambenih proizvoda etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla i/ili destilatima poljoprivrednog podrijetla i/ili jakim alkoholnim pićima u smislu ovoga Pravilnika, (ii) ili miješanjem jakog alkoholnog pića s jednim ili više:
drugih jakih alkoholnih pića i/ili etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla ili destilatima poljoprivrednog
podrijetla, i/ili drugih alkoholnih pića.