6.3.6. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Radi zaštite organizma i dijelova tijela, osobama koje su za vrijeme rada izložene određenim vrstama opasnost i štetnosti, stavljaju se na raspolaganje sredstva osobne zaštite, odnosno osobna zaštitna oprema.
Odjeća ugostiteljskih radnika određena je i drugim propisima kojima je definirano kakvu radnu odjeću i obuću moraju nositi osobe koje dolaze u dodir s namirnicama. Posebnu radnu odjeću i obuću treba čuvati u zaključanim ormarićima u garderobama.
Svaki ugostiteljski objekt mora imati kutiju prve pomoći.
Zbog osiguravanja sigurnosti hrane u procesu rada s hranom, često se upotrebljavaju jednokratne rukavice. Njih valja redovito mijenjati, i to posebno pri promjeni radnog procesa i nakon dodirivanja spremnika za otpad.