6.3.5. TRANSPORT TERETA I SKLADIŠTENJE

Kolica za rad uvijek treba gurati, a ne vući.
Ručni transport tereta štetno djeluje na kralježnicu, zglobove i mišiće. Za dizanje tereta treba primijeniti pravilnu tehniku dizanja. Teret se diže iz čučnja, raširenih koljena. Ako je teret pretežak za jednog radnika, treba zatražiti pomoć drugoga. Pri manipulaciji vrućim posudama ili posudama s toplom hranom ili vodom, obavezno se koriste osobna zaštitna sredstva.
Pri prenošenju vrućih posuda ili posuda s toplom vodom kroz prostore kojima se kreće i drugo osoblje, svakako se mora upozoriti ostalo osoblje da se prenose vrući predmeti i pripaziti na putove kretanja.
Prolazi, stepenice i hodnici za vrijeme rada moraju biti dobro osvijetljeni.
Svi otvori i kanali na podovima trebaju biti pokriveni prikladnim poklopcima.
U skladištima roba mora biti u pretincima ili na policama.
Radne prostorije moraju biti prozračne, dovoljno prostrane, s prozorom, ventilacijom, rasvjetom i grijanjem.