6.3.4. RUČNI ALAT

Ručni alati su noževi, škare, pile i slično. Za svaki posao treba upotrijebiti odgovarajući i ispravan alat. Pri upotrebi noževa, najveća opasnost prijeti od poskliznuća dlana ili prstiju pod oštricu noža. Pri upotrebi noževa, oštrica mora stalno biti okrenuta od tijela; nikad se ne smije rezati prema sebi.