6.3.2. PLIN

Zapaljivi plinovi općepoznatih značajki su: zemni plin, propan-butan i gradski plin.
Mjere sigurnosti pri rukovanju plinom u bocama:
– bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
– ne izlagati plinsku bocu izvorima topline
– pri svakoj zamjeni plinske boce, zamijeniti brtvu i provjeriti ispravnost gumene cijevi
– poslije uporabe plina na trošilu obavezno zatvoriti ventil na boci
– ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka
– ne prilaziti boci s gorućom cigaretom ili s otvorenim plamenom
– pri nekontroliranom istjecanju plina, zatvoriti ventil na plinskoj boci i prozračiti prostoriju
– u slučaju nekontroliranog zapaljenja na instalaciji ili trošilu, zatvoriti ventil na boci, odspojiti bocu i iznijeti je iz prostorije
– u slučaju požara u susjednim prostorijama, iznijeti pune i prazne plinske boce izvan dosega vatre
– u slučaju nemogućnosti gašenja vatre, pozvati vatrogasnu službu.