2.4.3. MESO DOMAĆE PERADI

U meso domaće peradi ubraja se meso: kokoši, kopuna, purana, pataka, gusaka i golubova.

Prema boji mesa, perad se dijeli u dvije skupine:
— perad sa svijetlim mesom na prsima i tamnim mesom bataka i zabataka (kokoši, pilići, kopuni i purice)
— perad s mesom tamne boje – batak sa zabatkom, prsa, zabatak i prsa (golubovi).

Podjela prema kategorijama mesa:
— meso prve kategorije – prsa, batak i zabatak
— meso druge kategorije – krilca i batak purice
— meso treće kategorije – leđa, zdjelica.