2.1. UGOSTITELJSKA ROBA

Pojam roba obuhvaća proizvode koji zadovoljavaju neke naše potrebe, imaju prepoznatljivu gospodarsku i upotrebnu vrijednost te mogu biti predmet trgovine.
Vrijednost robe uvjetovana je mnogim čimbenicima, koje treba temeljito poznavati da bismo se robom mogli uspješno koristiti i da bi se izbjegla moguća šteta.
Podrijetlo robe je anorganske ili organske prirode, pa se sva roba dijeli na anorgansku i organsku.
U anorgansku robu ubrajaju se metali i tvari mineralnog podrijetla. Organskoj robi pripadaju gotovo sve živežne namirnice, koža i većina tekstilne robe.
Ovisno o stupnju prerade robe, razlikuju se sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi.
Kakvoću ili kvalitetu proizvoda čine ukupna svojstva proizvoda koja pridonose njegovoj sposobnosti da zadovolji potrebe krajnjeg potrošača.
Kakvoća robe i stupanj kakvoće robe su svojstva koja utječu na njezinu upotrebnu vrijednost.
Nemoguće je da cijela količina neke nesortirane robe (npr. kava) bude iste kakvoće. Riječ je o stupnju kakvoće.
Stupnjevi kakvoće označavaju se brojevima ili riječima koje su određene propisima ili trgovinskim običajima.