2. POZNAVANJE ROBE I TEHNOLOGIJA NAMIRNICA

Poznavanje robe je skup praktičnih znanja o robi.
Obrađuje: podrijetlo robe, karakteristike robe i njezinu kvalitetu, vrste robe, pakiranje robe, transport i skladištenje robe, uporabu robe.
Roba je proizvod ljudskog rada namijenjen razmjeni na tržištu.
Robni promet – sveukupnost svih prodaja i kupovina robe i usluga u određeno vrijeme na određenom tržištu.
Robni fond – ukupna količina proizvedenih dobara koja će u određeno vrijeme na određenom tržištu biti ponuđena na prodaju.
Robne zalihe – količine neprodane robe pohranjene u skladištu koja čeka realizaciju.
Norme – tehnički normativi kakvoće proizvoda koji moraju biti usklađeni s međunarodnim normama i tehničkim propisima zemalja Europske unije.
Zakon o tržišnoj inspekciji – Tržišna inspekcija nadzire primjenu Zakona i propisa kojima se određuju cijene i kakvoća proizvoda i usluga te uvjeti obavljanja prometa i usluga.
Zakon o sanitarnoj inspekciji – Sanitarna inspekcija obavlja sanitarni nadzor nad objektima, djelatnostima, postrojenjima, uređajima i osobama koje na bilo koji način mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi.
Deklaracija – nalazi se na omotu prehrambenog proizvoda i treba sadržavati datum proizvodnje, rok uporabe, naziv i sjedište proizvođača, osnovne sastojke i eventualne dodatke.

Podjela robe:
— prema podrijetlu
— stupnju proizvodnje
— ekonomskoj namjeni.

SVOJSTVA ROBE
— Bitna svojstva robe su ona svojstva kojima roba udovoljava namjeni za koju je proizvedena. Npr. bitno svojstvo šećera je njegova
slatkoća i hranjivost.
— Nebitna svojstva robe su ona svojstva koja ne utječu na upotrebljivost robe. Npr. šećer može biti bijele ili žućkaste boje, u obliku
praha, kristala ili kocke.

Prema svojstvima razlikujemo pravu od neprave robe. Prava roba ima sva bitna svojstva, a u nepravu robu ubrajamo proizvode koji nemaju karakteristična svojstva prave robe i nazivaju se nadomjesci ili surogati (npr. margarin kao zamjena za maslac).
Kvaliteta robe – skup svih svojstava robe.
Ambalaža – sve ono što služi za pakiranje robe.
Podjela robe: transportna, povratna, nepovratna.