6.4. PRVA POMOĆ

Pod ozljedama i bolestima osoba na radu smatraju se ozljede i bolesti i druga bolesna stanja radnika nastala na radu ili u vezi s radom. Postupke prve pomoći izvode osposobljeni radnici prema pravilima medicinske struke. Nakon obavljenih postupaka prve pomoći, ozlijeđenome se mora osigurati liječnička pomoć u zdravstvenoj ustanovi.