6.3.7. OPASNE RADNE TVARI

Opasne tvari su sve one tvari koje na bilo koji način mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i prouzročiti materijalnu štetu.
Od kemikalija, u ugostiteljstvu se primjenjuju sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju te deterdženti za pranje rublja. Za svaku opasnu kemikaliju izrađen je STL (sigurnosno tehnički list), koji sadrži podatke o tvari koja se nalazi na radnom mjestu. Poslodavcima i radnicima to je uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, i o mjerama opreza.