6.3.1. ELEKTRIČNA STRUJA

Ne smiju se koristiti električni aparati i uređaji ako se ne prouče upute za rukovanje i oznake na uređaju. Pri smetnjama i kvarovima treba odmah isključiti napon ili izvući utikač trošila iz utičnice. Popravak električnih uređaja smije obavljati samo stručna osoba.
Ako je netko ozlijeđen električnom strujom, a nalazi se u strujnom krugu, treba ga odmah osloboditi iz strujnog kruga. Svaku osobu ozlijeđenu električnom strujom hitno mora pregledati liječnik.