6.3. MJERE ZAŠTITE NA RADU

Osnovne mjere zaštite na radu na najčešćim izvorima opasnosti navest ćemo u kratkim napomenama, prema izvorima.
Na početku rukovanja novim sredstvima za rad, svaki je radnik dužan proučiti upute za rad, a poslovođa ga mora upozoriti na opasnosti i pokazati mu pravilan način korištenja tih sredstava.