4.1.4. RAŽANJ

Za ražanj treba naložiti vatru kao za roštilj na drva, na podlozi od šamotne cigle.
Ražanj se uobičajeno nalazi u kominu izrađenom od cigle ili drugih materijala (lim, inoks), odnosno – s njegove vanjske strane postavlja se mehanizam za okretanje štapa ražnja. Štap ražnja postavljen je cijelom dužinom komina.
Ražanj podrazumijeva jedan štap ili više štapova, a oni mogu biti postavljeni jedan pokraj drugoga u nizu ili jedan iznad drugoga.
Kad se vatra naloži, a prije samog pečenja namirnice koja se stavlja na ražanj, peku se trupovi mlađih životinja; najčešće su to odojak, janje, kopun, zec ili kunić, a rjeđe veće životinje, poput vepra, teleta ili vola.
Pečenje na ražnju dugo traje. Najbolji rezultati za manje trupove postižu se za oko tri sata. Tijekom pečenja pečenje se okreće, a okolo ili ispod stavlja se žerava i povremeno dodaje.