2.4.5. MESO DLAKAVE DIVLJAČI

Meso dlakave divljači je meso divljači odstrijeljene u lovu i meso dobiveno klanjem tovljene dlakave divljači.
U meso dlakave divljači ubraja se meso zeca, srne, jelena, vepra i divokoze. Meso dlakave divljači je tamnocrvene boje, suho, mišićavo i nemasno.
Neke vrste starije divljači imaju specifičan miris, npr. vepar i divokoza. Da bi se miris uklonio i meso postalo mekše, stavlja se u marinadu.
Kod dlakave divljači najviše se cijeni meso leđa (hrbat) i but.