2.4.4. MESO PERNATE DIVLJAČI

Od pernate divljači najčešće se rabi meso fazana, jarebica, kamenica, prepelica, šljuka, šojki, pataka, gusaka, tetrijeba. Meso pernate divljači ostaje u perju do uporabe, što je potrebno radi zrenja. Pernata divljač nema svijetlo meso kao domaća perad, ali je meso prsa ipak nešto svjetlije boje.