2.4.2. MESO DOMAĆE STOKE

MESO GOVEDA
Meso goveda stavlja se u promet kao teletina, junetina i govedina.
Teletina (meso teleta starog od tri tjedna do šest mjeseci, teškog od 25 do 120 kg, svijetloružičaste do sivkasto-ružičaste boje).
Junetina (meso juneta starog od šest do dvanaest mjeseci, teškog najmanje 100 kg, grublje strukture, ružičasto-crvene boje s bijelim čvrstim lojem).
Govedina (meso goveda starog od 18 do 30 mjeseci, čija mesna težina trupa mora iznositi najmanje 100 kg).
Meso krava i tovljenih volova jarko je crvene boje s dosta bijelih do žutih potkožnih masnih naslaga.
— Dijelovi mesa prednje četvrtine su: vrat, dopržolica, plećka, tvrda i meka prsa.
— Dijelovi mesa stražnje četvrtine su: hrbat, pisana pečenica, but i rep.
— But se dijeli na pet dijelova: velika ruža (šol), mala ruža (podorah), orah, frikando i koljenica (bez kosti).

IZNUTRICE
Od svih iznutrica stoke, u kuharstvu se najviše cijene jetra, pluća, srce, bubrezi, slezena, želudac i brizle (žlijezde).

MESO SVINJA
Meso svinja stavlja se u promet kao meso odojka, prasetine i svinjetine.
— Meso odojka (starog od mjesec i pol do tri mjeseca, teškog od 5 do 20 kg).
— Prasetina (meso praseta starog od tri do devet mjeseci, teškog od 20 do 70 kg).
— Svinjetina (meso svinje starije od devet mjeseci, teške od 70 do 120 kg).
Osim u svježem stanju, svinjsko meso u kuharstvu se upotrebljava i sušeno.

MESO OVACA
Ovisno o starosti ovaca, ovčje se meso stavlja u promet kao mlada janjetina, janjetina i ovčetina.
— Mlada janjetina (meso janjadi stare do tri mjeseca, težine od 5 do 15 kg).
— Janjetina (meso janjadi stare od tri do devet mjeseci, težine od 10 do 20 kg).
— Ovčetina (meso ovaca starijih od devet mjeseci, težine najmanje 15 kg).