2.4.10. ČUVANJE NAMIRNICA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Sve namirnice životinjskog podrijetla treba čuvati u odvojenim hlađenim komorama ili hladnjacima, u posebnim, za to predviđenim ambalažama.