2.2. OZNAKE ZA KAKVOĆU ROBE

EKSTRA KLASA — iznimno doba kakvoća
PRVA KLASA (I., A, prima, super, original) — dobra kakvoća
DRUGA KLASA (II., B, sekunda) — prosječna kakvoća
TREĆA KLASA (III., merkantil, konzum, normal, uzans) — slabija kakvoća
Proizvodi s pogreškom (škart, otpad) — najslabija kakvoća
SUROGAT, ZAMJENA — nadomjestak
FALSIFIKAT — krivotvorina
S obzirom na kakvoću, roba je prava, surogat ili falsifikat.