Priopćenje za medije

A Opći podaci o projektu:

Naziv projekta:

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva – Projekt „Gastro majstori“

Trajanje:   10.4.2018. – 10.4.2020. (24 mjeseca)

Nositelj/korisnik:  Trgovačko – ugostiteljska škola, Karlovac

Partneri:

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Karlovac

Hotel Labineca

Hotel Jadran Laguna

Vrijednost projekta:

1.400.093,17 kuna

B Cilj projekta:

–        poboljšanje stručnih i pedagoških vještina te znanja stručnjaka iz turističko ugostiteljskog sektora izradom programa usavršavanja predvača i mentora

 

–        stjecanje stručnih znanja i općih kompetencija ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva izradom triju novih  obrazovnih programa (Grill majstor/ica za meso, ribe,rakove i školjke, Pizza majstor/ica i Servir/ika)

C Svrha projekta:

–        povećanje zapošljivosti ranjivih skupina Karlovačke županije u turističko ugostiteljskom sektoru obrazovnim i stručnim usavršavanjem s ciljem integracije na tržište rada.

ilj 1.Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko ugostitektora

D Aktivnosti i očekivani rezultati:

Projektom će se provesti tri nova programa: Grill majstor/ica za meso, ribe,rakove i školjke, Pizza majstor/ica i Servir/ika za 42 odrasla polaznika razvrstanih u dvije skupine (osobe mlađe od 24 godine, te osobe starije od 54 godine).

Biti će izrađen program stručnog usavršavanja za 20 nastavnika i mentora, a 10 predavča i mentora će steći posebna znanja u području socijalnih usluga.

E Uloga partnerskih institucija:

Trgovačko-ugostiteljska škola nositelj je projekta, koordinira sve aktivnosti: planiranje, provedbu i izvještavanje prema odgovornim tijelima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Karlovac  promovirat će programe i poticati nezaposlene na usavršavanje u navedenim programima.

Veliku i značajnu ulogu u Projektu imaju i partneri hoteli: Hotel Labineca i  Hotel Jadran Laguna koji će osigurati polaznicima mentoriranje i praktičnu nastavu u realnom poslovnom okruženju u vlastitim kuhnjama i restoranima.

F Parterske institucije:

Hotel Labineca d.o.o.

Jadranska 2

21330 Gradac

 

Jadran Laguna d.o.o.

Jadranska 16

21330 Gradac

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Karlovac

Domobranska 19

47000 Karlovac

 

G Provedbena tijela:

Provedbeno tijelo 1

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14

10000 Zagreb

 

Provedbeno tijelo 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Radnička cesta 1

10000 Zagreb